การคุมกำเนิด

  Share


สิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้และบอกต่อเพื่อนๆ

general

ยาคุมกำเนิดแบบแผงคืออะไร

ฉันใช้ยาคุมกำเนิดยี่ห้อหนึ่งอยู่ ยาคุมยี่ห้ออื่นๆจะใช้ได้ดีเหมือนกันหรือไม่

เราสามารถเริ่มยาคุมโดยไม่ได้ผ่านการตรวจร่างกายจากหมอหรือไม่ ?

ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม

ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม

ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมทำงานอย่างไร

ฉันจะเริ่มกินยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมเมื่อไหร่ดี

ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมทำงานอย่างไร

ถ้าลืมกินยาคุมแบบฮอร์โมนรวมไปหนึ่งเม็ดหรือมากกว่านั้น

ถ้าเกิดอาเจียน หรือท้องเสียหลังจากใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม ?

ยาที่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม ?

What are the advantages of the combined pill?

ข้อเสียของการใช้คุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ของยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม

ภาวะสุขภาพที่ห้ามใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม

หลังจากใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมแล้ว ฉันจะท้องได้อีกทีเมื่อไหร่

ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว

ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว

แบบมีโปรเจสตินตัวเดียวทำงานอย่างไร

ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวกิน อย่างไร

จะเริ่มกินยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวเมื่อไหร่

ถ้าลืมกินยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว ต้องทำอย่างไร

ถ้ากินยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวแล้วอาเจียนหรือท้องเสีย ต้องทำอย่างไร

มียาอะไรบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว

ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว มีข้อดีอย่างไร

ข้อเสียของยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมคืออะไร

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ของยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวคืออะไร

ข้อห้ามในการใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว

ฉันจะท้องได้อีกทีเมื่อไหร่หลังจากใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว

คำถามที่พบบ่อย เรื่องยาคุมฉุกเฉิน

ยาคุมฉุกเฉินคืออะไร

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินแบบฮอร์โมนเดี่ยวทำงานอย่างไร

ใช้ยาคุมฉุกเฉินอย่างไร

ทำไมถึงต้องเตรียมยาคุมฉุกเฉินไว้ให้พร้อม

ข้อดีของยาคุมฉุกเฉิน

ข้อเสียของยาคุมฉุกเฉิน

มีข้อห้ามใช้ยาคุมฉุกเฉินหรือไม่ และ อาการข้างเคียงเป็นอย่างไร