การรับบริการคุมกำเนิด

  Share


ที่นี่คุณสามารถขอรับบริการยาคุมกำเนิด, ยาคุมฉุกเฉิน (EC, Morning after pill) และถุงยางอนามัย

เกี่ยวกับการบริการ

 

  • ผู้หญิงมีสิทธิที่จะกำหนดเนื้อตัวร่างกายของตนเอง เราเชื่อมั่นว่าผู้หญิงรู้ความต้องการของตนเอง และสามารถตัดสินใจกำหนดชีวิตและอนาคตด้วยตัวเอง

 

  • Women Help Womenเป็นกลุ่มนักกิจกรรมที่สนับสนุนทางเลือกของผู้หญิง เราได้รับการฝึกฝนเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านยาและแพทย์ในระดับสากล จึงสามารถให้คำปรึกษาและตอบคำถามของผู้หญิง

 info@womenhelp.org