น้องสามารถขอรับยาทำแท้งได้ที่นี่

  Share


ถ้าน้องท้องไม่พร้อม น้องไม่โดดเดี่ยวนะคะ ในแต่ละปีมีผู้หญิงเป็นล้านคนทั่วโลกที่ทำแท้ง หนึ่งในสามของผู้หญิงทั้งหมดทั่วโลกมีโอกาสทำแท้งหนึ่งครั้งในชั่วชีวิตหนึ่ง ผู้หญิงทั่วทุกมุมโลกต่างก็เคยใช้ยาเพื่อให้เกิดการทำแท้งที่ปลอดภัย

 เกี่ยวกับบริการของเรา

  • เรา เชื่อว่าเป็นสิทธิของผู้หญิงทุกคนในการควบคุมชีวิตของเราเอง เราเชื่อว่าน้องรู้ว่าน้องต้องการอะไรและมีวิจารณญาณในการตัดสินใจในเรื่อง สำคัญๆของชีวิตของน้องได้
  • องค์การ อนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนยาไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลซึ่งเป็นยาสำหรับทำแท้ง ไว้ในบัญชียาหลักที่ควรมีทั่วโลก ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยที่บ้านในช่วง 12สัปดาห์แรกเท่านั้น ยาจะทำกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคล้ายกับการแท้งธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ 98% ในการยุติการตั้งครรภ์ ถ้าใช้อย่างถูกต้อง ผู้หญิงทั่วโลกเป็นล้านคนได้เคยใช้ยานี้มาแล้ว

  • คือ กลุ่มของผู้ให้คำปรึกษาที่ได้รับการอบรมและนักกิจกรรมซึ่งจะตอบทุกคำถามที่ น้องเขียนถามเข้ามา บริการทำแท้งให้บริการโดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ และแพทย์

info@womenhelp.org