คุณสามารถปรึกษาและขอรับยาทำแท้งได้ที่นี่

  Share


ขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราช่วยคุณ ถ้าคุณท้องไม่พร้อม คุณไม่โดดเดี่ยว ทุกปีมีผู้หญิงหลายล้านคนที่ท้องไม่พร้อมและตัดสินใจทำแท้ง หนึ่งในสี่ของผู้หญิงทั่วโลกเคยทำแท้งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต และการใช้ยาก็เป็นหนึ่งในวิธีการทำแท้งที่ปลอดภัย

  • ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิในร่างกายของตัวเอง เราเชื่อว่าคุณรู้สิ่งที่คุณต้องการและมีวิจารณญาณในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ ที่ส่งผลต่อชีวิตและอนาคตของตนเองได้

  • องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ขึ้นทะเบียนยาไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลเป็นยาสำหรับการทำแท้งในบัญชียาหลักที่ควรมีทั่วโลก ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยด้วยตัวเองที่บ้านในช่วงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์แรก ยาจะทำให้เกิดกระบวนการคล้ายการแท้งธรรมชาติและหากใช้ยาอย่างถูกต้อง ยาจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 98% ผู้หญิงหลายล้านคนเคยใช้วิธีการนี้มาแล้วอย่างปลอดภัย

  • Women Help Women คือ กลุ่มผู้ให้คำปรึกษาและนักกิจกรรมที่ได้รับการอบรมเพื่อให้การปรึกษากับคุณ บริการนี้ให้บริการร่วมกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

 

หมายเหตุ :  เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ กรุณาเขียนถึงเราเพื่อขอทราบข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับการให้บริการและทางเลือกต่าง ๆ ในประเทศของคุณ

 

info@womenhelp.org