ถ้าเกิดอาเจียน หรือท้องเสียหลังจากใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม ?

  Share


ถ้าหลังจากใช้ยาคุมแล้วเราอาเจียนภายใน 2 ชม. ให้กินยาคุมไปอีกเม็ดหนึ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าผู้หญิงไม่อาเจียนอีก ประสิทธิภาพของยาจะไม่ลดลง ผู้หญิงควรจะใช้ยาต่อในเวลาเดิม และในสถานการณ์นี้ ควรจะมียาอีกแผงไว้สำรองเพื่อป้องกันการสับสน

ถ้าผู้หญิงท้องเสียเป็นเวลา 24 ชม.ติดต่อกัน ให้ถือว่าเป็นวันที่ไม่ได้กินยา และทำตามคำแนะนำว่าควรทำอย่างไรเมือลืมกินยา  

ถ้ายังรู้สึกป่วยอยู่ ก็ยังควรใช้ยาต่อไปแต่ให้ใช้การป้องกันวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ถุงยาง สามารถหยุดใช้ถุงยางได้เมื่อรู้สึกสบายดี และเมื่อหยุดท้องเสียอาเจียนได้ครบ 7 วัน (หรือ 9 วัน ถ้าเราใช้ยาคุมที่มี estradiol valerate/dienogest)47