ถ้าลืมกินยาคุมแบบฮอร์โมนรวมไปหนึ่งเม็ดหรือมากกว่านั้น

  Share


เพื่อให้ยามีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องกินยาทุกวัน เวลาใกล้เคียงกับเวลาเดิมทุกวัน  แต่เราอาจจะกินเร็วหรือช้าไปกว่าเวลาปกติได้โดยไม่ได้มีผลเสียมากนัก  แต่ถ้าเรากินยาช้าไปมากกว่า 24 ชม. ถือว่า “ลืมกินหนึ่งวัน” ถึงแม้เราจะลืมกินหนึ่งวัน สิ่งที่สำคัญมากเลยคือ ห้ามหยุดกิน การลืมกินไปหนึ่งวัน หรือ เริ่มช้าไปหนึ่งวันไม่เป็นปัญหามาก ยายังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกัน การลืมกิน 2 วันหรือมากกว่า หรือ เริ่มช้าไป 2 วันหรือมากกว่า จึงจะเริ่มมีผลต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดของยา                              

ถ้าลืมกินไป 1 เม็ด ผู้หญิงควรกินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และควรกินยาต่อไปตามปกติ ไม่ต้องใช้วิธีสำรอง , ถ้าผู้หญิงกินยาคุมแบบฮอร์โมนรวมช้าไปมากกว่า 24 ชม.แล้ว ควรจะกินยาพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ดพร้อมกันและหลังจากนั้นก็กินเม็ดต่อไปตามปกติ ไม่จำเป็นต้องมีวิธีสำรอง


ถ้าลืมกินไป 2 วัน (กินยาเม็ดที่แล้วไปเกิน 48 ชม.แล้ว) ผู้หญิงควรจะ : 

  • กินยา 2 เม็ดทันทีที่นึกขึ้นได้ (เม็ดที่เราลืม และเม็ดที่ต้องกินวันนั้นอยู่แล้ว) ถ้าในแผงเหลือยามากกว่า 7 เม็ด ผู้หญิงควรจะกินยาต่อไปตามปกติ  
  • ถ้าในแผงเหลือยาน้อยกว่า 7 เม็ด ผู้หญิงควรจะกินให้หมด และเริ่มแผงใหม่ต่อไปเลย โดยไม่ต้องหยุด 7 วันระหว่างแผงตามที่เคยทำเป็นปกติ
  • ถ้าลืมกินมากกว่า 2 เม็ด ผู้หญิงควรใช้ถุงยาง หรือ งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วัน (หรือ 9 วัน ถ้าใช้ฮอร์โมนชนิด estradiol valerate/dienogest เพราะช่วงนั้นประสิทธิภาพการคุมกำเนิดขาดช่วงไป  


คำเตือนเพิ่มเติม ถ้าลืมกินยามากกว่า 2 เม็ด  ในช่วงสัปดาห์ต่างๆของการกินยา

  • ถ้าเรามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันในช่วงเว้นระยะระหว่างแผง, หรือมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกินยา 7 วันแรก แต่ลืมกินยาไป 2 เม็ดในช่วงนั้น (7 วันแรก) ควรกินยาคุมฉุกเฉินทันที หลังจากนั้นควรใช้ถุงยาง หรืองดเว้นการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วันหลังจากนั้น เพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อม (หรือ 9 วันถ้าใช้ยาคุมแบบมี estradiol valerate/dienogest)
  • ถ้าเราลืมกินยา 2 เม็ดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 (ยาเม็ดที่ 8-14) และในช่วงสัปดาห์แรก เรากินยาสม่ำเสมอมา 7 วัน ไม่จำเป็นต้องกินยาคุมฉุกเฉิน แต่ควรใช้ถุงยางหรืองดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 7 วันหลังจากนั้น (หรือ 9 วันถ้าใช้ยาคุมแบบมี estradiol valerate/dienogest)  เพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อม
  • ถ้าลืมกินยาในช่วงสัปดาห์ที่ 3 (ยาเม็ดที่ 15-21) และในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ผู้หญิงได้ใช้ยาเป็นประจำต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน (กินเวลาเดิมทุกวัน) ไม่จำเป็นต้องใช้ยาคุมฉุกเฉิน แต่ควรใช้ถุงยางหรืองดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 7 วันหลังจากนั้น (9 วันถ้าผู้หญิงใช้ยาคุมที่มี  estradiol valerate/dienogest เพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อม แนะนำว่าให้กินให้หมดแผงและเริ่มแผงใหม่ติดต่อกันไปเลยโดยไม่ต้องเว้น 7 วันระหว่างแผงตามปกติ

คำถามที่พบบ่อย เรื่องยาคุมฉุกเฉิน