ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมทำงานอย่างไร

  Share


ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม (COC) แบบที่นิยมใช้จะเป็นแบบโมโนฟาสิค 21 เม็ด แต่ละเม็ดมีฮอร์โมนปริมาณเท่าๆกัน ให้เรากินยานี้วันละหนึ่งเม็ด ติดต่อกัน 21 เม็ดแล้วเว้น 7 วัน

  • ผู้หญิงควรจะกินยาเม็ดแรกในแผงให้ตรงวัน (แผงยาจะเขียนกำกับวันไว้) หรือ เม็ดแรกของยาในแถบสีแรก (ยาฟาสิค)  
  • ให้กินยาในเวลาเดิมทุกวันจนหมดแผง หลังจากนั้นหยุดกินยา 7 วัน (ส่วนใหญ่ในช่วง 7 วันนี้ผู้หญิงจะมีเลือดออก ซึ่งอาจจะมีน้อยกว่าเมนส์ปกติ เลือดที่ออกนี้เกิดจากการหยุดฮอร์โมน ไม่ใช่เมนส์ปกติ)
  • หลังจากนั้นให้เริ่มใช้ยาเม็ดแรกในวันที่ 8 แม้ว่ายังมีเลือดออกอยู่หรือไม่ก็ตาม (ไม่ว่าจะเลือดออกหรือไม่ หรือเลือดออกยังไม่หยุด ก็กินได้เลยค่ะ)

ยานี้ถูกออกแบบมาให้กินติดต่อกัน 21 วันในเวลาเดิม เมื่อผู้หญิงเริ่มใช้ยาเม็ดแรก ควรจะเลือกเวลาที่เราสะดวกที่สุด และจะไม่ลืม  แนะนำว่าควรเลือกเวลาที่เราทำกิจวัตรประจำวัน (เช่น แปรงฟันตอนเช้า) ยานี้ใช้เวลาไหนก็ได้ แต่ที่ดีที่สุดคือ ใช้เวลาเดิมทุกวัน