ฉันจะเริ่มกินยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมเมื่อไหร่ดี

  Share


เราสามารถเริ่มยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม  ตอนไหนก็ได้ ถ้าเราเริ่มภายใน 5 วัน หลังวันที่มีประจำเดือนวันแรก หรือ หลังจากวันที่เราทำแท้ง (หรือใช้ยาไมโซพรอสทอลเพื่อทำแท้ง) ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีอื่นสำรอง เพราะยาจะทำให้เกิดการป้องกันการตั้งครรภ์ แต่ถ้าเรากินเม็ดแรกหลังเมนส์มาเกิน 5 วัน หรือเกิน 5 วันหลังจากที่เราทำแท้ง ก็ยังสามารถเริ่มกินได้ แต่จะต้องมีวิธีป้องกันสำรองช่วงระยะ 7 วันแรกที่ใช้ยาคุม หรือถ้าใช้ยาคุมแบบที่มี estradiol valerate/dienogest จะต้องใช้วิธีสำรองควบคู่ไปเป็นเวลา 9 วัน  อาจเลือกถุงยางผู้ชาย หรือ ถุงอนามัยผู้หญิงเป็นวิธีสำรองที่ดีที่สุด

หลังคลอด ถ้าไม่ได้ให้นมบุตร สามารถเริ่มใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมได้เลย หลังคลอดได้ 3 สัปดาห์ แต่ถ้าให้นมบุตร ควรเริ่มยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม เมื่อลูกอายุได้ 6 เดือนเป็นต้นไป เพราะจากจุดนี้ไปยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมจะไม่รบกวนการให้นมบุตร สำหรับผู้หญิงที่ให้นมบุตรและลูกอายุต่ำกว่า 6 เดือน แนะนำให้ใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว ไม่ควรใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม.46,47