ยาที่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม ?

  Share


ถ้าเราได้รับยาจากหมอ พยาบาล หรือจากโรงพยาบาล ควรแจ้งทุกครั้งว่าเรากำลังใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมอยู่ (หรือบอกยี่ห้อยาคุม) และเมื่อได้รับยาทุกครั้ง ควรตรวจเช็ควิธีการใช้ให้แน่ใจว่ายามีผลต่อการคุมกำเนิดหรือไม่


ยาฆ่าเชื้อที่ใช้กันทั่วไป่ส่วนใหญ่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม (COC) แต่อาจจะทำให้เราท้องเสียอาเจียนได้ (กรุณาอ่าน คำถามที่พบบ่อย ถ้าฉันท้องเสีย หรือ อาเจียน) ยาที่ใช้รักษาโรคลมชัก, เอชไอวี และ วัณโรค หรือยาสมุนไพร เซนท์จอน วอร์ท อาจจะทำให้ COC มีประสิทธิภาพต่ำลง ถ้าผู้หญิงกำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่ ควรปรึกษาแพทย์

ถ้าเกิดอาเจียน หรือท้องเสียหลังจากใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม ?

  • ถ้าเกิดอาเจียน หรือท้องเสียหลังจากใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม ?

    ถ้าหลังจากใช้ยาคุมแล้วเราอาเจียนภายใน 2 ชม. ให้กินยาคุมไปอีกเม็ดหนึ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าผู้หญิงไม่อาเจียนอีก ประสิทธิภาพของยาจะไม่ลดลง ผู้หญิงควรจะใช้ยาต่อในเวลาเดิม และในสถานการณ์นี้ ควรจะมียาอีกแผงไว้สำรองเพื่อป้องกันการสับสน ถ้าผู้หญิงท้องเสียเป็นเวลา 24 ชม.ติดต่อกัน… Read more »