จะเริ่มกินยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวเมื่อไหร่

  Share


เริ่มกินยาวันไหนก็ได้ ถ้าผู้หญิงเริ่มกินภายใน 5 วันหลังจากที่มีเมนส์วันแรก หรือ วันที่ไปทำแท้ง หรือวันที่ใช้ยาไมโซพรอสทอล ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการสำรองใดๆ อีก การป้องกันในเดือนนั้นจะเกิดขึ้นทันที แต่ถ้ากินเลยวันที่ 5 ของการมีเมนส์ หรือการทำแท้งไปแล้ว ก็ยังสามารถเริ่มกินได้แต่จะต้องใช้วิธีการสำรองร่วมด้วยในระยะ 2 วันแรกในช่วงที่ใช้ยา สามารถใช้ถุงยางเป็นวิธีสำรองในการป้องกันได้

ถ้าเพิ่งคลอดบุตรและกำลังอยู่ในช่วงให้นมบุตร สามารถเริ่มกินยาคุมแบบฮอร์โมนเดี่ยวได้ทันทีหลังจากคลอดได้ 6 สัปดาห์ ถ้าไม่ได้ให้นมบุตร สามารถเริ่มใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวได้ทันทีหลังคลอดถึง 4 สัปดาห์หลังคลอดโดยไม่ต้องใช้การคุมกำเนิดแบบอื่นๆ แต่ถ้าเลย 4 สัปดาห์หลังคลอดมาแล้ว จะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดสำรองอย่างเช่น ถุงยาง อย่างน้อย 2 วัน 46