ถ้าลืมกินยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว ต้องทำอย่างไร

  Share


ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว จำเป็นต้องใช้ในเวลาเดิมมากกว่ายาคุมแบบฮอร์โมนรวม เพื่อให้การคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรกินยาทุกวันในเวลาเดิม ถ้าลืมกินยาช้าไป  3 ชม หรือมากกว่า (หรือ 12 ชม. ถ้าเป็นยา desogestrel (Cerazette) ยาจะมีประสิทธิภาพลดลง และมีโอกาสท้องได้   ถ้าเราลืมกินยาคุมแบบฮอร์โมเดี่ยวมากกว่า 3 ชั่วโมง หรือ  ยาที่มี desogestrel เท่านั้น เป็นเวลามากกว่า 12 ชม. เราควรจะ :

  •  กินยาเม็ดที่เราลืมกินไปทันที
  • หลังจากนั้นกินยาเม็ดต่อไปตามปกติ (ซึ่งอาจจะหมายถึงกินพร้อมกัน 2 เม็ดในวันที่นึกขึ้นได้)  ไม่ควรกินยามากกว่า 2 เม็ดใน 1 วัน 
  • ใช้ถุงยาง หรืองดเว้นการมีเพศสัมพันธ์หลังกินยาเม็ดทดแทนไปแล้วเป็นเวลา 48 ชม.
  • แนะนำให้ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินถ้าผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัยในช่วงก่อนครบ 48 ชม. หลังกินยาคุม

50