ถ้ากินยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวแล้วอาเจียนหรือท้องเสีย ต้องทำอย่างไร

  Share


ท้องเสีย : ถ้าผู้หญิงอาเจียนภายใน 2 ชม.หลังจากใช้ยา ควรกินอีกเม็ดทันทีที่รู้สึกดีขึ้น ถ้าไม่มีอาการอีก ประสิทธิภาพของยาจะไม่ถูกรบกวนเลย ผู้หญิงควรจะกินยาเม็ดต่อไปในวันถัดไปในเวลาเดิม  สำหรับสถานการณ์นี้ ควรมีแผงสำรองเอาไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน เพราะจะช่วยให้ไม่สับสนในการกินยาให้ต่อเนื่อง

ถ้าผู้หญิงท้องเสียนานถึง 24 ชม. ต้องนับว่าเป็นวันไม่ได้กินยา และทำตามคำแนะนำว่าควรทำอย่างไรเมื่อลืมกินยา

ถ้ายังมีอาการอยู่  ควรกินยาต่อไป แต่เพิ่มการป้องกันวิธีอื่น เช่น ถุงยาง สามารถหยุดใช้ถุงยางได้เมื่อเรารู้สึกดีขั้น และหยุดอาเจียนและท้องเสียได้ 48 ชม.