มียาอะไรบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว

  Share


ถ้าหมอสั่งจ่ายยา หรือ ได้รับจากพยาบาล หรือ รพ.ก็ตาม เราควรแจ้งทุกครั้งว่าเราใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวอยู่ (หรือไม่ก็บอกยี่ห้อของยาไป) เมื่อได้รับยาแล้ว ควรอ่านวิธีการใช้ยาบนบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจนว่ายาดังกล่าวมีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดหรือไม่
ยาฆาเชื้อที่ใช้โดยทั่วๆไปส่วนใหญ่ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว แต่อาจจะทำให้เกิดท้องเสีย หรืออาเจียนได้ ขอให้อ่าน คำถามที่พบบ่อยเรื่อง จะทำอย่างไรถ้าฉันอาเจียนหรือท้องเสีย  ยาบางตัวเช่น ที่ใช้รักษาลมชัก, เอชไอวี, วัณโรค และยาสมุนไพร เซนท์จอน วอร์ท อาจจะลดประสิทธิภาพยาคุมกำเนิดได้ ถ้าผู้หญิงกำลังใช้ยาเหล่านี้ ควรปรึกษาแพทย์

ถ้าเกิดอาเจียน หรือท้องเสียหลังจากใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม ?

  • ถ้าเกิดอาเจียน หรือท้องเสียหลังจากใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม ?

    ถ้าหลังจากใช้ยาคุมแล้วเราอาเจียนภายใน 2 ชม. ให้กินยาคุมไปอีกเม็ดหนึ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าผู้หญิงไม่อาเจียนอีก ประสิทธิภาพของยาจะไม่ลดลง ผู้หญิงควรจะใช้ยาต่อในเวลาเดิม และในสถานการณ์นี้ ควรจะมียาอีกแผงไว้สำรองเพื่อป้องกันการสับสน ถ้าผู้หญิงท้องเสียเป็นเวลา 24 ชม.ติดต่อกัน… Read more »