ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวกิน อย่างไร

  Share


POP contraceptive.png

โดยทั่วไป ยาคุมแบบฮอร์โมนเดี่ยวจะมาในรูปแบบแผงละ 28 เม็ด ในบางกรณีก็อาจจะมาในรูปแบบ 35 เม็ดได้ ผู้หญิงควรกินยา 1 เม็ดทุกวันเวลาเดิม ไม่มีการหยุดระหว่างแผง ถ้าเริ่มกินยาในวันอังคาร ควรจะเริ่มกินยาแผงต่อไปในวันอังคารเช่นเดียวกัน หลังจากกินยาแผงก่อนหน้าหมดไป เพื่อช่วยในการจดจำอาจจะติ๊กในปฎิทินไว้ว่าเราเริ่มกินยาแต่ละแผงวันไหน