แบบมีโปรเจสตินตัวเดียวทำงานอย่างไร

  Share


  • ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวทำให้เมือกบริเวณปากมดลูกหนาขึ้น (ป้องกันสเปิร์มไม่ให้เข้ามาพบไข่ได้)
  • ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวจะรบกวนรอบเมนส์ปกติของเรา คือป้องกันการตกไข่ (ถ้าใช้ desogestrel จะมีประสิทธิภาพ 97% และโปรเจสตินอื่นๆ จะมีประสิทธิภาพ 60% ในจำนวนผู้หญิง 100 คนที่ใช้ 49
  • เมื่อใช้เป็นประจำ (คือใช้ยาทุกวันไม่มีการลืม และกินในเวลาเดิม) ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมจะมีประสิทธิภาพมากกว่า 99% ในการป้องกันการท้อง
  • ในภาวะปกติ (ซึ่งผู้หญิงมักจะลืมกิน หรือกินผิดเวลาไปบ้าง) มันก็ยังมีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าจะลดลงบ้าง คือ ในผู้หญิง 100 คนที่ใช้ อาจจะมีคนที่ท้องได้ 3-10 คน ใน 1 ปี (อัตราความล้มเหลวประมาณ  3-10% )
  •   อาจจะมีการตั้งครรภ์ 1 ครรภ์ ต่อผู้หญิง 100 คนในการใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวในรอบหนึ่งปี (อัตราความล้มเหลว 1%)  และถ้าผู้หญิงไม่ได้ให้นมบุตร จะมีอัตราล้มเหลวมากกว่านี้ 46
  • จากข้อมูลที่มีอยู่ แสดงให้เห็นว่ายาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมยี่ห้อต่างกันมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์เท่าเทียมกัน