ข้อเสียของยาคุมฉุกเฉิน

  Share


ข้อเสียหลักเลยคือ ยาคุมฉุกเฉินมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการคุมกำเนิดชนิดอื่นที่ใช้ก่อน หรือ ระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เช่น ยาคุมแบบแผง หรือ ถุงยาง ในบางประเทศอาจจะแพงหรือหาได้ยาก  ไม่มีข้อเสียอื่นๆ