ข้อดีของยาคุมฉุกเฉิน

  Share


ถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน หรือวิธีคุมกำเนิดที่ใช้อยู่เกิดล้มเหลว ยาคุมฉุกเฉินช่วยลดความเสี่ยงของการท้องไม่พร้อมได้ ยาคุมฉุกเฉินเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เอง ใช้ง่าย และมีผลข้างเคียงน้อย ยาคุมฉุกเฉินแบบฮอร์โมนเดี่ยว คือ มีโปรเจสตินเพียงอย่างเดียว สามารถใช้ได้บ่อยครั้งเท่าที่จำป็น