ทำไมถึงต้องเตรียมยาคุมฉุกเฉินไว้ให้พร้อม

  Share


เพราะว่ายาคุมฉุกเฉินจะต้องใช้ให้เร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ดังนั้นควรจะมีไว้ใกล้มือเสมอ Women Help Women สามารถจัดส่งยาคุมฉุกเฉินแผงละ 6 และ 13 เม็ดให้น้องได้ เพื่อให้ผู้หญิงป้องกันตัวเอง เพื่อน หรือ คนในครอบครัวได้ ถ้าผู้หญิงมียาเก็บไว้ในตู้ยา ก็ถือว่ามีการเตรียมพร้อมแล้ว ยิ่งผู้หญิงใช้ยาเร็วเท่าไหร่ มันก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากเท่านั้น ยาคุมฉุกเฉินสามารถเก็บได้นานถึง 18-24 เดือน