ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว

  Share


ยาคุมกำเนิดแบบมีโปรเจสตินอย่างเดียว (หรือบางทีก็เรียกว่า มินิพิลล์, POP หรือ ยาคุมกำเนิดแบบมีโปรเจสตินตัวเดียว) ประกอบไปด้วยโปรเจสตินปริมาณต่ำๆ ซึ่งก็จะเหมือนกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ผู้หญิงมีอยู่ในร่างกายตามธรรมชาติอยู่แล้ว ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวอาจจะประกอบด้วย norethisterone, levonorgestrel, etynodiol diacetate  หรือ  desogestrel.

ยาคุมที่มีโปรเจสตินตัวเดียวสามารถใช้ได้ในช่วงให้นมบุตร และสำหรับผู้หญิงที่ไม่สามารถใช้วิธีที่มีเอสโตรเจนร่วมด้วยได้ (เช่นยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม)