ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว มีข้อดีอย่างไร

  Share


  • ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวสามารถใช้ได้ในช่วงให้นมบุตร
  • มีประโยชน์สำหรับผู้หญิงที่ไม่สามารถใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ ซึ่งจะเป็นฮอร์โมนที่มีอยู่ในยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม, แผ่นแปะคุมกำเนิด หรือ วงแหวนคุมกำเนิด
  • สามารถใช้ได้ทุกอายุ และจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้หญิงที่สูบบุหรี่ และ อายุ 35 ปี หรือ มากกว่า 
  • สามารถช่วยลดอาการก่อนมีเมนส์ และอาการปวดท้องเมนส์ได้
  • ช่วยลดความเสี่ยงในการท้องนอกมดลูก
  • สามารถหยุดใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ
  • ไม่รบกวนการมีเพศสัมพันธ์
  • ผู้หญิงสามารถควบคุมได้

46