ข้อเสียของยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมคืออะไร

  Share


  • ผู้หญิงอาจจะไม่มีเมนส์มาเป็นประจำเมื่อใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว เมนส์อาจจะมาไม่ตรง มาน้อย หรือมาบ่อย หรือไม่มาเลย ซึ่งอาการเหล่านี้มักจะดีขึ้นหลังจากใช้แล้ว  6 เดือน  และไม่เป็นอันตราย แต่ผู้หญิงบางคนอาจจะรู้สึกรำคาญใจ การเปลี่ยนยี่ห้ออาจจะช่วยได้ แต่ก็ไม่มีข้อมูลสนับสนุนในเรื่องนี้
  • ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงอาจจำเป็นต้องใช้ถุงยางร่วมด้วย
  • เราต้องจดจำว่าจะต้องใช้ยาทุกวันในเวลาเดิม