ฉันจะได้รับยาทำแท้งหรือยาคุมกำเนิดได้อย่างไร

  Share


ในบางประเทศผู้หญิงสามารถรับยาทำแท้งได้จากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และได้รับอุปกรณ์/ยาคุมกำเนิดได้ใกล้บ้านฟรี ไมโซพรอสทอล ยาซึ่งแม้ว่าใช้เพียงตัวเดียวก็สามารถทำให้เกิดการแท้งสามารถหาได้ในร้านขายยา แต่ในบางประเทศนั้น การเข้าถึงการทำแท้งอย่างปลอดภัยถูกจำกัดโดยกฎหมาย ถ้าน้องไม่สามารถหาทางออกเรื่องการทำแท้งอย่างปลอดภัย และมีอายุครรภ์น้อยกว่า 9 สัปดาห์ หรือน้องมีอุปสรรค์ในการหาอุปกรณ์/ยาในการคุมกำเนิด ขอให้กรอกแบบรับคำปรึกษา หรือ แบบสอบถามออนไลน์  เพื่อรับยาทำแท้งและอุปกรณ์/ยาในการคุมกำเนิด

ในบางประเทศ ผู้หญิงสามารถรับบริการทำแท้งด้วยยาและอุปกรณ์/ยาคุมกำเนิดได้ที่คลินิก ไมโซพรอสทอลเป็นยาที่ทำให้เกิดการแท้งและในบางประเทศสามารถหาได้ตามร้านขายยา ถ้าน้องอาศัยอยู่ในประเทศที่น้องไม่สามารถรับบริการทำแท้งอย่างปลอดภัยได้ และถ้าน้องมีอายุครรภ์น้อยกว่า 9 สัปดาห์ ขอให้กรอกแบบสอบถาม หรือ แบบขอรับคำแนะนำออนไลน์ด้านล่างเพื่อขอรับยาทำแท้ง ถ้าน้องต้องได้รับยาคุมกำเนิดแบบแผง หรือ ยาคุมฉุกเฉิน ขอให้กรอกแบบสอบถามในเรื่องนั้นๆ