บริการนี้ทำงานอย่างไร

  Share


บริการให้คำปรึกษาออนไลน์เพื่อรับยาทำแท้งเป็นอย่างไร

  1. น้องต้องกรอกแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที คำถามเหล่านี้จะประเมินว่าน้องสามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ถ้าพบว่าไม่ปลอดภัย จะมีคำตอบกลับไปในทันที นอกจากยาทำแท้งแล้วน้องยังขอยาคุมและถุงยางได้ด้วย

  2. ขอให้น้องกรอกข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อการจัดส่งพัสดุที่มีประสิทธิภาพ

  3. เราจะขอให้น้องบริจาคเข้าสู่กองทุนที่ไม่แสวงหาผลกำไร เราขอแนะนำให้บริจาค 75 ยูโร แต่ขอให้บริจาคมากเท่าที่จะทำได้ การบริจาคของน้องจะทำให้บริการนี้ดำเนินต่อไปได้และผู้หญิงคนต่อๆไปจะได้รับ บริการเช่นเดียวกัน การบริจาคของน้องยังมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิทธิของผู้หญิง และทำให้ผู้หญิงได้รับข้อมูลและบริการที่จำเป็นในทั่วทุกมุมโลก

  4.  ซองที่เรียบร้อยมิดชิดจะส่งไปถึงน้องให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ น้องจะได้รับหมายเลขติดตามพัสดุภายใน 3วันทำการ ในหลายๆประเทศอนุญาตให้นำยาเข้าเพื่อใช้เองได้ พัสดุน่าจะใช้เวลาประมาณ 4-10 วัน ขึ้นอยู่กับสถานที่

  5.  น้อง จะได้รับข้อมูลความคืบหน้าเรื่องการส่งพัสดุ และ ตอบทุกๆคำถามที่น้องกังวลหรืออยากทราบผ่านทางอีเมล์ ออนไลน์ทีมของเราจะออนไลน์เสมอเพื่อสนับสนุนน้องและต้องการจะติดต่อน้อง ขอให้เขียนถึงเราได้ตลอดเวลาที่ info@womenhelp.org เราจะตอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

จะต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะได้รับบริการ e-service

1. กรอกแบบฟอร์มการให้คำปรึกษาออนไลน์ ใช้เวลาเพียง 10 นาที คุณจะถูกถามเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการให้บริการนี้มีความปลอดภัย สำหรับคุณ และคุณสามารถขอรับผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งอย่างในครั้งเดียวกัน

2. กรุณาให้ที่อยู่ที่ถูกต้องและชัดเจนในการจัดส่ง

3) เรา จะขอให้คุณช่วยบริจาคให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร กรุณาบริจาคตามกำลังที่คุณสามารถ การบริจาคของคุณจะช่วยสนับสนุนให้การบริการนี้ดำรงอยู่ต่อไปเพื่อให้เพื่อน ผู้หญิงคนอื่น ๆ ได้เข้าถึงการบริการที่ปลอดภัยนี้เช่นกัน นอกจากนี้การบริจาคของคุณยังจะช่วยสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีและปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลของผู้หญิงให้ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการบริจาค: คุณสามารถบริจาค 55 ยูโรสำหรับยาคุมกำเนิด (13 ชุด)ใน 1ปี หรือบริจาค 40 ยูโรสำหรับยาคุมกำเนิด 6 ชุดใน 6 เดือน หรือบริจาค 32 ยูโรสำหรับยาคุมฉุกเฉิน (morning after pills, EC)จำนวน 6 แพค (Women Help Womenหวังว่าการบริจาคนี้จะช่วยสนองตอบความต้องการยาคุมฉุกเฉินของเพื่อนและสมาชิกครอบครัว)

4) ซองจะถูกรีบส่งเท่าที่จะทำได้ คุณจะได้รับหมายเลขติดตามซองภายใน 3 วันเวลาทำการ ในหลายประเทศอนุญาตให้รับยาสำหรับใช้ด้วยตนเอง ซองจะถึงคุณภายใน 10 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ของคุณ

5) คุณ จะได้รับทราบความคืบหน้าของการส่ง และตอบคำถามที่คุณสงสัยทางอีเมล ทีมตอบคำถามทางอีเมลจะคอยสนับสนุนคุณอย่างต่อเนื่อง ขอให้อีเมลมาหาเราได้ทุกเวลาที่ info@womenhelp.org เราจะตอบทุกคำถามอย่างรวดเร็วเท่าที่เราจะทำได้