ต้องจ่ายเท่าไหร่

  Share


เราขอให้น้องบริจาคเข้ากองทุนไม่แสวงหาผลกำไร การบริจาคของน้องไม่ใช่การจ่ายค่าสินค้า แต่เป็นการบริจาคให้กับหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร

เราขอแนะนำให้น้องบริจาคเป็นจำนวน 75 ยูโร สำหรับรับยาทำแท้ง แต่ขอให้น้องบริจาคให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

ตัวอย่างการบริจาคสำหรับยาคุมกำเนิดแบบแผง  ถ้าน้องต้องการรับผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ได้ 1 ปี (ยาคุมแบบ 28 เม็ด 13 ชุด) เราขอแนะนำให้บริจาค 55 ยูโร  สำหรับผลิตภันฑ์ที่สามารถใช้ได้ในเวลา ครึ่งปี (6 ชุด) เราแนะนำให้บริจาค 40 ยูโร  สำหรับชุดของยาคุมฉุกเฉิน 6 ชุด เราแนะนำให้บริจาค 32 ยูโรค่ะ

การบริจาคของน้องจะทำให้บริการนี้สามารถดำรงอยู่ได้ และผู้หญิงที่ติดต่อเราในอนาคตก็จะได้รับการบริการเช่นเดียวกัน การบริจาคของน้องจะยังช่วยสนับสนุนกิจกรรมในทุกมุมโลกที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้หญิง นำข้อมูลและการเข้าถึงไปสู่ผู้หญิงทั่วโลก

ขอให้อ่านที่นี่ว่าการบริจาคของน้องสำคัญอย่างไร

 

  • 4 เหตุผลที่การบริจาคของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

    เรากำลังขอให้คุณบริจาคเข้ากองทุน Women’s Wallet ซึ่งเป็นกองทุนไม่แสวงหาผลกำไร

    Read more »