ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทำแท้งด้วยยา

  Share


 • การทำแท้งด้วยยาคืออะไร

  การทาแท้งด้วยยาคือการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้ยา ยาที่แนะนาใหใช้เพื่อความปลอดภัยและมีประสทธิภาพคือ Read more »

 • ยาทำแท้งทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง

  การทำแท้งด้วยยาทำให้เกิดกระบวนการคล้ายการแท้งธรรมชาติ องค์การอนามัยโลก (The World Health Organization (WHO) แนะนำให้ใช้ยาสองตัวร่วมกันคือ ไมเฟพริสโตน และ ไมโซพรอสทอล เพราะการใช้ร่วมกันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าและมีอาการข้างเคียงน้องกว่า แต่ถ้าหาไมเฟพริสโตนไม่ได้… Read more »

 • การใช้ยาทำแท้งมีความเสี่ยงต่ำ

  การทำแท้งในอายุครรภ์น้อยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมาก ถ้าใช้วิธีการทำแท้งแบบสมัยใหม่และใช้อย่างถูกต้อง เช่นการใช้ยาทำแท้งให้ถูกต้อง จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการตั้งครรภ์ต่อและการคลอดเมื่อครบกำหนดคลอด ผู้หญิงเป็นล้านคนทั่วโลกเลือกใช้ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลเพื่อทำแท้งในอายุครรภ์น้อยๆ… Read more »

 • การทำแท้งด้วยยามีประสิทธิภาพมาก

  การใช้ไมเฟพริสโตนร่วมกับไมโซพรอสทอลทำให้การทำแท้งมีประสิทธิภาพมาก ปลอดภัย และ ยอมรับได้ โอกาสที่จะแท้งสมบูรณ์มีมากถึง 98% (หมายถึงว่า จำนวนผู้หญิงที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่ออีกเลยหลังจากใช้ยาแล้วมีมากถึง 98%) ถ้าผู้หญิงตั้งครรภ์น้อยกว่า 9 สัปดาห์ ประมาณ 2-5%… Read more »

 • เปรียบเทียบการทำแท้งด้วยสูตรต่างๆ

  การทำแท้งด้วยยาโดยใช้ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลในอายุครรภ์น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 12 สัปดาห์ การทำแท้งด้วยยาไมโซพรอสทอลอย่างเดียวในอายุครรภ์น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 12 สัปดาห์ มีโอกาสสำเร็จ 95-98%.  1,15 มีโอกาสสำเร็จ 85-95%. 58 อัตราการท้องต่อต่ำ น้อยกว่า 0.5%  5 อัตราการท้องต่อประมาณ… Read more »

 • เปรียบเทียบการทำแท้งด้วยยาและการใช้เครื่องมือ

  การทำแท้งด้วยยาไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลในอายุครรภ์ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 2 การใช้เครื่องมือดูดสุญญากาศในอายุครรภ์ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์   2 สามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 4 สัปดาห์ขึ้นไป อาจไม่สามารถใช้ได้ถ้าอายุครรภ์ต่ำกว่า 7 สัปดาห์ นับจากวันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย… Read more »

 • ยาทำแท้งใช้ได้ถึงเมื่อไหร่

  ยาทำแท้งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์อ่อนๆ เป็นต้นไป ถ้าผู้หญิงไม่มีเมนส์และตรวจแล้วพบว่าตั้งครรภ์   ไม่มีงานวิจัยถึงประสิทธิภาพของการใช้ยาก่อนที่เมนส์ขาด ดังนั้นแนะนำให้ใช้หลังที่เมนส์ขาดแล้วเท่านั้น.  ยาสามารถใช้หลังจาก 9 สัปดาห์ได้ด้วยจนถึงไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่ใช้… Read more »

 • ฉันสามารถใช้ยาในการทำแท้งที่บ้านได้หรือไม่ ?

  ผู้หญิงนับล้านทั่วโลกมีประสบการณ์ใช้ยาในการทำแท้งเองที่บ้านอย่างปลอดภัย และถือเป็นมาตรฐานการดูแลของประเทศที่ให้บริการยาในการทำแท้งที่ปลอดภัย Read more »