การใช้ยาทำแท้งมีความเสี่ยงต่ำ

  Share


การทำแท้งในอายุครรภ์น้อยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมาก ถ้าใช้วิธีการทำแท้งแบบสมัยใหม่และใช้อย่างถูกต้อง เช่นการใช้ยาทำแท้งให้ถูกต้อง จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการตั้งครรภ์ต่อและการคลอดเมื่อครบกำหนดคลอด ผู้หญิงเป็นล้านคนทั่วโลกเลือกใช้ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลเพื่อทำแท้งในอายุครรภ์น้อยๆ ยานี้ไม่มีผลระยะยาวต่อสุขภาพของผู้หญิง

อาการแทรกซ้อนรุนแรงมักไม่ค่อยพบหลังจากใช้ยาทำแท้งและสามารถรักษาโดยแพทย์ที่สามารถรักษาอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากการแท้งธรรมชาติ  อาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแม้มีโอกาสน้อยมาก เช่น ตกเลือดอย่างหนัก (2%), การติดเชื้อ (น้อยกว่า 1%) และการท้องต่อ (0.3% เมื่ออายุครรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์) อาการแทรกซ้อนเหล่านี้สามารถรักษาได้โดยแพทย์ที่สามารถรักษาอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากการแท้งธรรมชาติ  การแท้งธรรมชาติจะเกิดขึ้นในราว 15-20% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด  แพทย์ทราบว่าจะรักษาอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากการแท้งธรรมชาติ และ การแท้งด้วยยาอย่างไร