ยาทำแท้งทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง

  Share


การทำแท้งด้วยยาทำให้เกิดกระบวนการคล้ายการแท้งธรรมชาติ องค์การอนามัยโลก (The World Health Organization (WHO) แนะนำให้ใช้ยาสองตัวร่วมกันคือ ไมเฟพริสโตน และ ไมโซพรอสทอล เพราะการใช้ร่วมกันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าและมีอาการข้างเคียงน้องกว่า แต่ถ้าหาไมเฟพริสโตนไม่ได้ ทางเลือกที่ดีรองลงมาคือการใช้ไมเฟพริสโตนเพียงอย่างเดียว1

  • การใช้ไมเฟพริสโตนร่วมกับไมโซพรอสทอล – ไมเฟพริสโตน ขวางกั้นการทำงานของโปรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สำคัญสำหรับการตั้งครรภ์ และยังทำให้มดลูกไวต่อยาไมโซพรอสทอลอีกด้วย ไมโซพรอสทอล ทำให้เกิดการบีบเกร็งของกล้ามเนื้อมดลูก ซึ่งจะทำให้เกิดการขับครรภ์ ซึ่งจะมีทั้งเนื้อเยื่อ ลิ่มเลือด และ เลือด ถ้าใช้สองอย่างร่วมกัน จะมีความสำเร็จประมาณ 98 %2
  • การใช้ไมโซพรอสทอลอย่างเดียว – ไมโซพรอสทอลทำให้ปากมดลูกนิ่มและการบีบเกร็งของกล้ามเนื้อมดลูก ทำให้เกิดการขับครรภ์ ซึ่งจะมีเนื้อเยื่อ ลิ่มเลือด และ เลือด    ถ้าเราใช้ไมโซพรอสทอลอย่างเดียว จะมีประสิทธิภาพน้อยลง (85-95%)58 จากการใช้ร่วมกับไมเฟพริสโตน  นอกจากนี้ ถ้าเราใช้ไมเฟพริสโตนอย่างเดียว จะต้องใช้จำนวนมากขึ้นด้วย. อย่างไรก็ตาม ก็ยังเป็นวิธีที่ปลอดภัย ถ้าผู้หญิงไม่สามารถหาไมเฟพริสโตนได้ 3