การทำแท้งด้วยยามีประสิทธิภาพมาก

  Share


การใช้ไมเฟพริสโตนร่วมกับไมโซพรอสทอลทำให้การทำแท้งมีประสิทธิภาพมาก ปลอดภัย และ ยอมรับได้ โอกาสที่จะแท้งสมบูรณ์มีมากถึง 98% (หมายถึงว่า จำนวนผู้หญิงที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่ออีกเลยหลังจากใช้ยาแล้วมีมากถึง 98%) ถ้าผู้หญิงตั้งครรภ์น้อยกว่า 9 สัปดาห์ ประมาณ 2-5% ของผู้หญิงที่ใช้ยาไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลอาจต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อให้เกิดการแท้งสมบูรณ์, ยุติการตั้งครรภ์ หรือควบคุมการมีเลือดออก

การใช้ไมโซพรอสทอลเพียงอย่างเดียว สำหรับยุติการตั้งครรภ์จะทำให้เกิดการแท้งสมบูรณ์ประมาณ 85-95%58 ยิ่งใช้ยาในอายุครรภ์น้อยเท่าไหร่ ก็จะมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น