เปรียบเทียบการทำแท้งด้วยสูตรต่างๆ

  Share


การทำแท้งด้วยยาโดยใช้ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลในอายุครรภ์น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 12 สัปดาห์

การทำแท้งด้วยยาไมโซพรอสทอลอย่างเดียวในอายุครรภ์น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 12 สัปดาห์

มีโอกาสสำเร็จ 95-98%. 1,15

มีโอกาสสำเร็จ 85-95%. 58

อัตราการท้องต่อต่ำ น้อยกว่า 0.5% 5

อัตราการท้องต่อประมาณ 4-6 % 58

อาการข้างเคียงเช่น คลื่นใส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ไข้ต่ำๆ มีน้อยกว่า

อาการข้างเคียงเช่น คลื่นใส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ไข้ต่ำๆ  มีมากกว่า

จะเกิดการแท้งประมาณ 3.5 ชม.หลังจากใช้ยา7

จะเกิดการแท้งประมาณ 7.5 ชม.หลังจากใช้ยาไมโซพรอสทอลโดสแรก 12

ไมเฟพริสโตนมีราคาแพง และหาได้ยากในประเทศที่การทำแท้งมีข้อจำกัด

ไมโซพรอสทอลราคาถูกกว่าและมีจำหน่ายในหลายประเทศเพราะใช้รักษาโรคอื่นๆ ได้ด้วย (โรคกระเพาะ,  การป้องกันเลือดออกมากหลังคลอด ดังนั้น จึงหาได้ง่ายกว่า)

ยาทั้งสองอย่างได้รับการวิจัยมาอย่างดีเกี่ยวกับการใช้เพื่อยุติการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรก (3 เดือนแรก) และไตรมาสทีสอง (3-6 เดือน)

ไมโซพรอสทอลได้รับการวิจัยมาอย่างดีเกี่ยวกับการใช้เพื่อยุติการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรก (3 เดือนแรก) และไตรมาสทีสอง (3-6 เดือน)
ไม่มีหลักฐานยืนยันง่าการใช้ไมเฟพริสโตนในระหว่างการตั้งครรภ์จะทำให้เกิดการผิดรูปของทารก ถ้ามีการท้องต่อ . 14

การได้รับไมโซพรอสทอลในระหว่างตั้งครรภ์มีความเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตผิดรูปไปของตัวอ่อน แต่จำนวนกรณีที่เกิดขึ้นก็ต่ำ (น้อยกว่า 10 ใน 1000 การเกิดที่ได้รับไมโซพรอสทอล) 13

การได้รับไมโซพรอสทอลในระหว่างตั้งครรภ์มีความเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตผิดรูปไปของตัวอ่อน แต่จำนวนกรณีที่เกิดขึ้นก็ต่ำ (น้อยกว่า 10 ใน 1000 การเกิดที่ได้รับไมโซพรอสทอล) 13