จะทำอย่างไรหากหลังจากการใช้ยาแล้วยังตั้งครรภ์ต่อ ?

  Share


คุณสามารถเลือกที่จะใช้ยาอีกครั้ง หรือ เปลี่ยนเป็นการใช้เครื่องมือ หรือเลือกการตั้งครรภ์ต่อ

การใช้ยายุติการตั้งครรภ์มีประสิทธิภาพมากภายในอายุครรภ์ 9 สัปดาห์แรก (น้อยกว่า 0.5% ที่จะมีโอกาสตั้งครรภ์ต่อ)   แต่มีความสำคัญมากที่ผู้หญิงต้องตรวจเช็คว่าแท้งสมบูรณ์หรือไม่   หากใช้ยาแล้วยังคงมีอาการตั้งครรภ์ต่อ (เช่น คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกอ่อนเพลีย) ควรไปอัลตร้าซาวด์เพื่อเช็คให้แน่นอนให้เร็วเท่าที่จะทำได้  เพื่อดูพัฒนาการของตัวอ่อนและอายุครรภ์
การใช้วิธีตรวจปัสสาวะสามารถทำได้ 3-4 สัปดาห์หลังยุติการตั้งครรภ์ หากตรวจก่อนผลตรวจอาจะผิดพลาดได้เนื่องจากฮอร์โมนในช่วงตั้งครรภ์จะยังคงมีอยู่
กรณีที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ต่อหลังจากใช้ยาไมเฟฟริสโตนและไมโซพรอสทอล หรือการใช้ไมโซพรอสทอลอย่างเดียว  เป็นสิ่งสำคัญที่ควรรู้ว่ามีความเสี่ยงที่จะมีผลต่อความผิดปกติของตัวอ่อนน้อยมาก  ราว 1% ที่ยาจะมีผลต่อพัฒนาการของตัวอ่อน  ความผิดปกติรวมไปถึงกลุ่มอาการผิดปกติที่ขา เท้า ระบบเส้นประสาทส่วนกลาง และเพดานปากพิการ  ในบางงานวิจัยระบุว่าการใช้ไมเฟฟรีสโตนไม่มีผลต่อพัฒนาการของตัวอ่อน33, 32

แท้งสำเร็จหรือไม่ ?