แท้งสำเร็จหรือไม่ ?

  Share


โดยปกติคุณสามารถรู้ได้ว่าการทำแท้งสำเร็จหรือไม่ จากการสังเกตอาการแพ้ท้องต่าง ๆ เช่น คัดเต้านม คลื่นไส้อาเจียน จะค่อย ๆ หายไปภายใน 2-3 วันหลังการทำแท้ง และมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นตัวอ่อนหรือถุงน้ำคร่ำออกมาด้วย แต่แม้ว่าจะมั่นใจว่าแท้งสำเร็จแล้ว การตรวจยืนยันผลก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแท้งสำเร็จ:

ใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ แม้ฮอร์โมนการตั้งครรภ์ (HcG) จะลดลงอย่างรวดเร็วหลังการทำแท้งหรือการแท้งธรรมชาติ แต่ฮอร์โมนจะยังคงหลงเหลืออยู่ในร่างกายช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ผลการตรวจกว่า 66% ของการใช้ชุดตรวจหลังการทำแท้ง 2 สัปดาห์ออกมาเป็นบวก แม้ว่าจะแท้งสำเร็จแล้วก็ตาม ดังนั้นควรรอ 3-4 สัปดาห์เพื่อผลที่แน่นอนกว่า แต่หากใช้ชุดตรวจ 3-4 สัปดาห์หลังการทำแท้งแล้วผลยังออกมาเป็นบวก คุณสามารถตรวจซ้ำได้ในอีก 2-3 วันถัดมา หรืออัลตราซาวด์เพื่อผลที่ชัดเจน34, 35  

 

การอัลตราซาวด์ - แม้ว่าการยืนยันการทำแท้งโดยการอัลตราซาวด์จะสามารถทำได้ทันทีหลังการทำแท้ง แต่แนะนำว่าควรรอหลังทำแท้งแล้ว 10 วัน เพราะการอัลตราซาวด์เร็วเกินไปอาจจะยังเห็นมีลิ่มเลือดหรือเนื้อเยื่อค้างอยู่ในมดลูก และแพทย์อาจแนะนำให้ขูดมดลูก ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่จำเป็น เพราะกระบวนการทำแท้งด้วยยาใช้เวลาหลายสัปดาห์ที่ร่างกายจะค่อย ๆ ขับส่วนต่าง ๆ ของครรภ์ออกมา สิ่งหลงเหลืออยู่ในมดลูกไม่ได้บ่งบอกว่าการทำแท้งไม่สมบูรณ์และไม่จำเป็นต้องรักษาทางการแพทย์หากไม่มีสัญญาณอาการแทรกซ้อน

 


ตรวจเลือด - คุณสามารถยืนยันผลการทำแท้งโดยการตรวจเลือดเพื่อดูค่าฮอร์โมนการตั้งครรภ์ HcG โดยการตรวจครั้งแรกสามารถทำก่อนหรือหลังการทำแท้งก็ได้ หลังจากนั้นทำการตรวจซ้ำในอีก 4-5 วันถัดมา หากค่าฮอร์โมน HcG ลดลง หมายถึงการทำแท้งสำเร็จ

 

สัญญาณของอาการแทรกซ้อน