สัญญาณของอาการแทรกซ้อน

  Share


อาการแทรกซ้อนจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก  รวมไปถึงการตกเลือด และการติดเชื้อ  หากเกิดอาการแทรกซ้อนอย่างใดอย่างหนึ่งตามหัวข้อด้านล่านนี้ควรไปพบแพทย์ :1,15
•    เลือดไหลมาก (ขนาดใช้ผ้าอนามัย 2 หรือ 3 แผ่นทุก ๆ ชั่วโมงเป็นระยะเวลามากกว่า 2 หรือ 3 ชั่วโมง
•    ปวดท้องอย่างรุนแรงและยาแก้ปวดไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น  หรือปวดรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 2-3 ชั่วโมงหลังจากการใช้ยา
•    เป็นไข้สูงมากกว่า 39º หรือ 38º เป็นระยะเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง
•    มีของเหลวที่มีลักษณะผิดปกติออกมาจากช่องคลอด

ความเสี่ยงนั้นมีน้อยมาก (ประมาณ 2-5 ใน 100 คน) 11 และความจำเป็นต้องได้รับการดูแลฉุกเฉิน (ซึ่งอาจจะจำเป็นในกรณีที่ผู้หญิงมีเลือดออกมากเกินไป) ก็น้อยมากจริงๆ (ประมาณ 1 ใน 2000 คน) 1,15 อย่างไรก็ตาม เพื่อทำให้ปลอดภัยที่สุด จำเป็นต้องอยู่ให้ใกล้ๆ รพ.เข้าไว้ เผื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดอาการแทรกซ้อนระหว่างกระบวนการทำแท้ง ถ้าผู้หญิงอาศัยอยู่ไกลจากรพ. เธอควรจะเลือกสถานที่ที่จะใช้ยาที่สามารถไปรพ.ได้ในกรณ๊ที่จำเป็น ภายในประมาณ 1-2 ชม. และควรวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะเดินทางอย่างไร (เช่น โดยรถ, แท็กซี่ หรือ เรียกรถพยาบาล)
ถ้าเป็นไปได้ ผู้หญิงควรเลือกรพ.หรือหมอที่เรารู้ว่า จะดูแลผู้หญิงที่เกิดอาการแท้งอย่างให้เกียรติกัน
ถ้า ผู้หญิงจำเป็นต้องไปหาหมอ เธอไม่จำเป็นต้องบอกว่าเธอใช้ยาเพื่อทำแท้ง สามารถบอกหมอได้เลยว่าเราเกิดการแท้งแบบธรรมชาติ อาการและการรักษาอาการแทรกซ้อนสำหรับผู้หญิงที่แท้งธรรมชาติ จะเหมือนกับการรักษาผู้หญิงที่ทำแท้งทุกอย่าง
หมอไม่สามารถตรวจพบไมโซ พรอสทอลในเลือด หรือของเหลวอื่นใดของร่างกายได้เมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชม. ถึงแม้รพ.จะบอกว่าสามารถตรวจทราบได้ว่าผู้หญิงใช้ยาทำแท้งาหรือไม่ ขอให้เข้าใจว่านั่นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด 55