อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากการใช้ยา ?

  Share


โดยทั่วไปหลังจากการใช้ยาไมโซพรอสทอลแล้วเลือดจะไหล 1-4 ชั่วโมง  อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล  ด้วยร่างกายของผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ผู้หญิงบางคนอาจมีเลือดไหลหลังจากใช้ยาไมโซพรอสทอลไปแล้ว 24 ชั่วโมง ถึง  72 ชั่วโมง  สิ่งที่สำคัญที่ควรรับทราบคือ หากไม่มีเลือดไหล หรือเลือดไหลน้อยหลังจากใช้ยาผ่านไป 72 ชั่วโมง  นั่นหมายถึงกระบวนการยุติการตั้งครรภ์ไม่เกิดขึ้น

เลือดควรจะไหลออกมามากกว่าการมีประจำเดือนและควรจะมีลิ่มเลือดออกมาด้วย   ช่วงที่เลือดออกมามากจะประมาณ 2-5 ชั่วโมงหลังจาการใช้ไมโซพรอสทอล  และ จะค่อย ๆ น้อยลงภายใน 24 ชั่วโมง  ผู้หญิงบางคนอาจจะมีลิ่มเลือดออกมาหลายวัน หรือบางทีเป็นอาทิตย์   ถือเป็นปกติและไม่เป็นอันตรายใด ๆ   ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อน

  • การใช้ยาทำแท้งมีความเสี่ยงต่ำ

    การทำแท้งในอายุครรภ์น้อยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมาก ถ้าใช้วิธีการทำแท้งแบบสมัยใหม่และใช้อย่างถูกต้อง เช่นการใช้ยาทำแท้งให้ถูกต้อง จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการตั้งครรภ์ต่อและการคลอดเมื่อครบกำหนดคลอด ผู้หญิงเป็นล้านคนทั่วโลกเลือกใช้ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลเพื่อทำแท้งในอายุครรภ์น้อยๆ… Read more »