ควรปฏิบัติอย่างไรในกรณีฉุกเฉิน

  Share


หากมีสัญญาณของอาการแทรกซ้อน ต้องรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งสามารถทำการรักษาให้ได้  แพทย์จะไม่สามารถพบความแตกต่างระหว่างการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาและการแท้งโดยธรรมชาติ และจะทำการรักษาแบบเดียวกัน   จากสถิติพบว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ 20% มีแนวโน้มที่จะแท้งโดยธรรมชาติ  ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดามากหากผู้หญิงบอกแพทย์ว่าแท้งโดยธรรมชาติ
อาการแทรกซ้อนที่เป็นไปได้หลังจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ คือ
•    การตั้งครรภ์ต่อซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยกว่า 0.5% สำหรับกรณีที่อายุครรภ์ก่อน 9 สัปดาห์  ผู้หญิง สามารถใช้ยายุติการตั้งครรภ์ซ้ำหรือโดยวิธีหัตถการ  ผู้หญิงสามารถตัดสินใจที่จะท้องต่อแต่พึงตระหนักว่ามีความเป็นไปได้ที่ทารกจะมีพัฒนาการไม่ปกติ
•    ยุติการตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ –  2-5% ของผู้หญิงที่ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยามีโอกาสที่จะแท้งไม่สมบูรณ์  อาการที่สังเกตได้คือเลือดออกเป็นเวลานานและปวดท้องมาก  รวมทั้งอาจจะมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้น  การรักษาอาจใช้เครื่องดูดสุญญากาศหรือเพิ่มขนาดของยาไมโซพรอสทอล
•    ตกเลือด – เลือดไหลไม่หยุด  เกิดขึ้นน้อยมาก ( 0.2% 15) ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที  ผู้หญิงที่เลือดไหลออกมาเกินไปจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ และหมดสติได้
•    อาการติดเชื้อ เกิดขึ้นน้อยกว่า 1% 30ของผู้หญิงหลังจากการใช้ยา  อาการที่สังเกตได้คือ  มีไข้ หนาวสั่น  น้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็นเน่า  ปวดท้องต่อเนื่อง สามารถรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะ  ในบางครั้งมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องดูดสุญญากาศ

ความเสี่ยงนั้นมีน้อยมาก (ประมาณ 2-5 ใน 100 คน) 11 และความจำเป็นต้องได้รับการดูแลฉุกเฉิน (ซึ่งอาจจะจำเป็นในกรณีที่ผู้หญิงมีเลือดออกมากเกินไป) ก็น้อยมากจริงๆ (ประมาณ 1 ใน 2000 คน) 1,15 อย่างไรก็ตาม เพื่อทำให้ปลอดภัยที่สุด จำเป็นต้องอยู่ให้ใกล้ๆ รพ.เข้าไว้ เผื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดอาการแทรกซ้อนระหว่างกระบวนการทำแท้ง ถ้าผู้หญิงอาศัยอยู่ไกลจากรพ. เธอควรจะเลือกสถานที่ที่จะใช้ยาที่สามารถไปรพ.ได้ในกรณ๊ที่จำเป็น ภายในประมาณ 1-2 ชม. และควรวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะเดินทางอย่างไร (เช่น โดยรถ, แท็กซี่ หรือ เรียกรถพยาบาล)
ถ้าเป็นไปได้ ผู้หญิงควรเลือกรพ.หรือหมอที่เรารู้ว่า จะดูแลผู้หญิงที่เกิดอาการแท้งอย่างให้เกียรติกัน
ถ้า ผู้หญิงจำเป็นต้องไปหาหมอ เธอไม่จำเป็นต้องบอกว่าเธอใช้ยาเพื่อทำแท้ง สามารถบอกหมอได้เลยว่าเราเกิดการแท้งแบบธรรมชาติ อาการและการรักษาอาการแทรกซ้อนสำหรับผู้หญิงที่แท้งธรรมชาติ จะเหมือนกับการรักษาผู้หญิงที่ทำแท้งทุกอย่าง
หมอไม่สามารถตรวจพบไมโซ พรอสทอลในเลือด หรือของเหลวอื่นใดของร่างกายได้เมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชม. ถึงแม้รพ.จะบอกว่าสามารถตรวจทราบได้ว่าผู้หญิงใช้ยาทำแท้งาหรือไม่ ขอให้เข้าใจว่านั่นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด 55

สัญญาณของอาการแทรกซ้อน

จะทำอย่างไรหากหลังจากการใช้ยาแล้วยังตั้งครรภ์ต่อ ?

  • สัญญาณของอาการแทรกซ้อน

    อาการแทรกซ้อนจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก  รวมไปถึงการตกเลือด และการติดเชื้อ  หากเกิดอาการแทรกซ้อนอย่างใดอย่างหนึ่งตามหัวข้อด้านล่านนี้ควรไปพบแพทย์ : 1,15 •    เลือดไหลมาก (ขนาดใช้ผ้าอนามัย 2 หรือ 3 แผ่นทุก ๆ ชั่วโมงเป็นระยะเวลามากกว่า 2 หรือ 3 ชั่วโมง •  … Read more »