เลือดออกหลังจากการทำแท้ง

  Share


โดยเฉลี่ยผู้หญิงจะมีเลือดไหลประมาณ 9-14 วันหลังจาการใช้ยายุติการตั้งครรภ์   บางคนมีเลือดออกหรือมีลิ่มเลือดนานถึง  4 สัปดาห์   หลังจากมีเลือดออกในปริมาณมากสองสามวันแรก   บางคนอาจมีเลือดไหลค่อย ๆ น้อยลง หรือไม่มีเลย  บางคนเลือดออก ๆ หยุด ๆ  และบางคนมีเลือดออกคล้ายการมีประจำเดือนเป็นเวลาหลายสัปดาห์  ตราบใดที่ไม่มีอาการแทรกซ้อน (link to complications p. 13)การไหลของเลือดที่แม้ว่าจะใช้เวลานานก็ไม่ถือว่าเป็นอันตราย  และมีความปลอดภัยที่จะรอจนเลือดหยุดไหลไปเอง 30

สัญญาณของอาการแทรกซ้อน

  • สัญญาณของอาการแทรกซ้อน

    อาการแทรกซ้อนจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก  รวมไปถึงการตกเลือด และการติดเชื้อ  หากเกิดอาการแทรกซ้อนอย่างใดอย่างหนึ่งตามหัวข้อด้านล่านนี้ควรไปพบแพทย์ : 1,15 •    เลือดไหลมาก (ขนาดใช้ผ้าอนามัย 2 หรือ 3 แผ่นทุก ๆ ชั่วโมงเป็นระยะเวลามากกว่า 2 หรือ 3 ชั่วโมง •  … Read more »

  • การใช้ยาทำแท้งมีความเสี่ยงต่ำ

    การทำแท้งในอายุครรภ์น้อยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมาก ถ้าใช้วิธีการทำแท้งแบบสมัยใหม่และใช้อย่างถูกต้อง เช่นการใช้ยาทำแท้งให้ถูกต้อง จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการตั้งครรภ์ต่อและการคลอดเมื่อครบกำหนดคลอด ผู้หญิงเป็นล้านคนทั่วโลกเลือกใช้ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลเพื่อทำแท้งในอายุครรภ์น้อยๆ… Read more »