การใช้ไมโซพรอสทอลหลังจากไมเฟพริสโตน

  Shareการอมที่กระพุ้งแก้ม
24 ชม. หลังจากใช้ไมเฟพริสโตน  แนะนำให้ใช้ไมโซพรอสทอลอมไว้ระหว่างแก้มกับฟัน ปล่อยไว้ 30 นาที แล้วกลืน
แนะนำให้ใช้ยาอมไว้ที่กระพุ้งแก้ม (ข้างในแก้ม) เพราะอาการข้างเคียง (เช่น การเวียนหัว อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง) จะน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับการอมใต้ลิ้น


อย่างไรก็ตาม ไมโซพรอสทอลสามารถใช้ด้วยวิธีอื่นได้อีกค่ะ 26

ไมโซพรอสทอลมีประสิทธิภาพมากเมื่อใช้อมที่กระพุ้งแก้ม อมใต้ลิ้น หรือสอดใสช่องคลอด.  ไมโซพรอสทอลไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ถ้าเราใช้กิน (เหมือนกินพารา) เพราะว่าจะถูกย่อยในกระเพราะอาหารและทำงานได้ไม่ดีนัก

เมื่อเราใช้ไมโซพรอสทอลโดยการอมที่กระพุ้งแก้ม  อมใต้ลิ้น หรือสอดในช่องคลอด ยาจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดโดยตรง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการใช้ยาสอดทางช่องคลอดอาจจะถูกพบเห็นโดยแพทย์ได้ และการอมใต้ลิ้น จะทำให้เกิดอาการเวียนหัว และมีปัญหาเกี่ยวกับท้อง ดังนั้นจึงแนะนำให้อมที่กระพุ้งแก้มดีที่สุด
•    ถ้าใช้อมใต้ลิ้น : คืออมไว้ใต้ลิ้น 30 นาทีแล้วกลืน
•    การสอดทางช่องคลอด :  สอดยาเข้าไปในช่องคลอดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเหน็บยาไว้ที่รอบๆปากมดลูก (ควรล้างมือก่อนสอดยา) หลังสอดยาแล้วควรนอนลง 30 นาทีเพื่อให้ยาดูดซึมเข้าร่างกายและไม่หลุดออกมา

ถ้าผู้หญิงเลือกใช้ยาโดยการสอดในช่องคลอด ผู้หญิงควรจะทราบว่าในประเทศส่วนใหญ่ การพยายามทำให้ตัวเองแท้งเป็นความผิดและยาสามารถอยู่ได้ถึง 4 วันกว่าจะละลายหมด  ดังนั้น ถ้าผู้หญิงเกิดอาการแทรกซ้อนและต้องไปพบแพทย์หรือไปรพ. จะต้องนำส่วนต่างๆของยาที่หลงเหลืออยู่ออกมาให้หมดก่อนที่จะพบแพทย์ เพราะถ้าถูกพบเจออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ แต่อาการของการแท้งและการใช้ยาเพื่อทำแท้งจะเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่าง