ถ้าไม่ได้ใช้ไมโซพรอสทอลหลังจาก 24 ชม.จะเกิดอะไรขึ้น

  Share


ควรใช้ไมโซพรอสทอลในช่วง 2448 ชม.หลังกลืนไมเฟพริสโตนแล้ว เพื่อผลที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าไมโซพรอสทอลสามารถใช้ได้ในช่วงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์แรก ถ้าใช้ภายใน 8-72 ชม.หลังจากใช้ไมเฟพริสโตน. 25