ฉันใช้ไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอล

  Share


 • ใช้ยาอย่างไร

  ขั้นตอนที่ 1 ควรกินไมเฟพริสโตนกับน้ำ (กินเหมือนกินยาอื่นๆ ทั่วไป เช่น พาราเซ็ตตามอลเป็นต้น) ขั้นตอนที่ 2 อีก 24 ชม.ต่อมา ใช้ไมโซพรอสทอลอมไว้ที่กระพุ้งแก้ม (ระหว่างเหงือกและแก้ม) โดยการอมไว้แก้มละ 2 เม็ด อมไว้ 30 นาทีเพื่อให้ยาละลาย ในระหว่างนี้ไม่ควรดื่มหรือกินระหว่างที่ยากำลังละลาย หลังจาก 30… Read more »

 • ถ้าไม่ได้ใช้ไมโซพรอสทอลหลังจาก 24 ชม.จะเกิดอะไรขึ้น

  ควรใช้ไมโซพรอสทอลในช่วง 2448 ชม.หลังกลืนไมเฟพริสโตนแล้ว เพื่อผลที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าไมโซพรอสทอลสามารถใช้ได้ในช่วงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์แรก ถ้าใช้ภายใน 8-72 ชม.หลังจากใช้ไมเฟพริสโตน. 25 Read more »

 • การใช้ไมโซพรอสทอลหลังจากไมเฟพริสโตน

  การอมที่กระพุ้งแก้ม 24 ชม. หลังจากใช้ไมเฟพริสโตน  แนะนำให้ใช้ไมโซพรอสทอลอมไว้ระหว่างแก้มกับฟัน ปล่อยไว้ 30 นาที แล้วกลืน แนะนำให้ใช้ยาอมไว้ที่กระพุ้งแก้ม (ข้างในแก้ม) เพราะอาการข้างเคียง (เช่น การเวียนหัว อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง) จะน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับการอมใต้ลิ้น อย่างไรก็ตาม… Read more »

 • อะไรจะเกิดขึ้นหากอาเจียนยาออกมา ?

  เมื่อมีอาการคลื่นไส้และกังวลว่าจะอาเจียนยาออกมา  ผู้หญิงสามารถใช้ยาแก้อาการคลื่นไส้ (antiemetic medicine) ก่อนที่จะใช้ยายุติการตั้งครรภ์   ขอแนะนำให้ใช้ดอมเพอริโดน (domperidone) และเมโทโคลพราไมด์ (metoclopramide)  เพราะทั้งสองตัวยาจะไม่ไปรบกวนกระบวนการยุติการตั้งครรภ์ กรณีที่อาเจียนยาไมเฟฟริสโตน… Read more »

 • สามารถใช้ยาแก้ปวดได้หรือไม่

  ไอบูโปรเฟน (Ibuprofen) มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดอันเกิดจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์โดยเฉพาะ  และไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการยุติการตั้งครรภ์แต่อย่างใด  สามารถใช้หลังหรือก่อนการใช้ยาไมโซพรอสทอล  นอกจากนี้ยังสามารถใช้  Acetaminophen (พาราเซตามอล paracetamol)  หรือ NSAIDs  และ naproxine… Read more »

 • ควรใช้ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) หรือไม่ ?

  ไม่แนะนำให้ใช้ใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาหลังจากยุติการตั้งครรภ์  เนื่องจากไม่จำเป็นทั้งนี้เพราะอัตราเสี่ยงในการติดเชื้อในการใช้ยามีน้อยมาก (ต่ำกว่า 1%) 1,30 Read more »