ใช้ยาอย่างไร

  Share


  1. ขั้นตอนที่ 1 ควรกินไมเฟพริสโตนกับน้ำ (กินเหมือนกินยาอื่นๆ ทั่วไป เช่น พาราเซ็ตตามอลเป็นต้น)
  2. ขั้นตอนที่ 2 อีก 24 ชม.ต่อมา ใช้ไมโซพรอสทอลอมไว้ที่กระพุ้งแก้ม (ระหว่างเหงือกและแก้ม)

โดยการอมไว้แก้มละ 2 เม็ด อมไว้ 30 นาทีเพื่อให้ยาละลาย ในระหว่างนี้ไม่ควรดื่มหรือกินระหว่างที่ยากำลังละลาย หลังจาก 30 นาทีให้กลืนส่วนที่เหลือลงไป ก่อนและหลังจากใช้ไมโซพรอสทอล สามารถกินอาหารและดื่มน้ำตามปกติ ในระหว่างที่ใช้ยาไม่ควรใช้สารเสพติดหรือดื่มเหล้า เพราะเราต้องคอยสังเกตอาการให้ดี