อะไรจะเกิดขึ้นหากอาเจียนยาออกมา ?

  Share


เมื่อมีอาการคลื่นไส้และกังวลว่าจะอาเจียนยาออกมา  ผู้หญิงสามารถใช้ยาแก้อาการคลื่นไส้ (antiemetic medicine) ก่อนที่จะใช้ยายุติการตั้งครรภ์   ขอแนะนำให้ใช้ดอมเพอริโดน (domperidone) และเมโทโคลพราไมด์ (metoclopramide)  เพราะทั้งสองตัวยาจะไม่ไปรบกวนกระบวนการยุติการตั้งครรภ์
กรณีที่อาเจียนยาไมเฟฟริสโตน (mifepristone) ออกมาหลังจากกินยาไปน้อยกว่าครึ่ง ชั่วโมง  อาจจะทำให้ประสิทธิภาพของยาด้อยลง  อย่างไรก็ตาม  ผู้หญิงสามารถดำเนินการใช้ไมโซพรอสทอล (misoprostol)ต่อไป
กรณีที่อาเจียนยาไมเฟฟริสโตนออกมาหลังจากกินยาไปมากกว่า ครึ่งชั่วโมง  จะไม่มีปัญหาอะไร  เพราะยาได้ถูกดูดซึมเข้าร่างกายแล้ว
ไมโซพรอสทอลจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากผู้หญิงอมยาระหว่างฟันกรามและกระพุ้งแก้มเป็นเวลา 30 นาทีโดยไม่อาเจียนออกมา  หากอาเจียนก่อน 30 นาทีขอแนะนำให้อมไมโซพรอสทอลเม็ดใหม่    
ไมโซพรอสทอสเป็นยาที่ไม่มีรสชาติใด ๆ