การทำแท้งด้วยยามีประสิทธิภาพมาก

  Share


การใช้ไมเฟพริสโตนร่วมกับไมโซพรอสทอลทำให้การทำแท้งมีประสิทธิภาพมาก ปลอดภัย และ ยอมรับได้ โอกาสที่จะแท้งสมบูรณ์มีมากถึง 98% (หมายถึงว่า จำนวนผู้หญิงที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่ออีกเลยหลังจากใช้ยาแล้วมีมากถึง 98%) ถ้าผู้หญิงตั้งครรภ์น้อยกว่า 9 สัปดาห์ ประมาณ 2-5% ของผู้หญิงที่ใช้ยาไมเฟพริสโตนและไมโซพรอสทอลอาจต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อให้เกิดการแท้งสมบูรณ์, ยุติการตั้งครรภ์ หรือควบคุมการมีเลือดออก

การใช้ไมโซพรอสทอลเพียงอย่างเดียว สำหรับยุติการตั้งครรภ์จะทำให้เกิดการแท้งสมบูรณ์ประมาณ 84% ยิ่งใช้ยาในอายุครรภ์น้อยเท่าไหร่ ก็จะมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น

 อัตราการท้องต่อ (ใช้ยาแล้วไม่ได้ผล ครรภ์ยังอยู่ปกติ)

อายุครรภ์

ถ้าใช้ไมเฟพริสโตน และ ไมโซพรอสทอล

ถ้าใช้ไมโซพรอสทอลอย่างเดียว


ต่ำกว่า 7 สัปดาห์

0,1%5

4.7% 9

ระหว่าง 7-9 สัปดาห์

0,5%5

7,2% 9

ระหว่าง 9-12 สัปดาห์

1 %7

7,1%10

ระหว่าง 13-16 สัปดาห์

2,9%8

15,1%11

ระหว่าง 17-21 สัปดาห์

2,8%8

15,1%11