รายการอ้างอิง

  Share


 • แหล่งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมในระดับโลก

  Women Help Women Partners  including Safe Abortion Hotlines International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion  Women’s Global Network for Reproductive Rights Abortion Laws Map Abortion Laws around the World International Planned Parenthood Federation  Marie Stopes International   Read more »

 • สายด่วนให้คำปรึกษาเรื่องทำแท้งปลอดภัย และ เครือข่ายในภูมิภาค

  Read more »

 • ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการทำแท้งด้วยยา

  Women Help Women Gynuity How to Use Abortion Pill International Consortium for Medical Abortion   Ipas Ibis Reproductive Health Misoprostol Information Women on Waves Read more »

 • ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการคุมกำเนิด

  Reproductive Health Access Project Emergency Contraception - Princeton University Contraceptive IPPF Women Help Women Read more »