ความรู้คือพลัง แต่พลังมีไว้เพื่อแบ่งปัน

  Share


แค่คุณคลิกเพื่อแชร์หน้าเฟซบุ๊คเพจของ Women Help Women และทวิตเตอร์ คุณก็ได้เสริมพลังให้คนอื่นโดยการแบ่งปันแล้ว ข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยชีวิตได้! และคุณสามารถช่วยผู้หญิงให้ดำเนินชีวิตอย่างที่เธอต้องการได้
แชร์เลย


เข้าร่วมกับโครงการรณรงค์เพื่อสิทธิของผู้หญิงในการทำแท้งอย่างปลอดภัย
www.safeabortionwomensright.org/