ฉันสามารถใช้ยาในการทำแท้งที่บ้านได้หรือไม่ ?

  Share


ผู้หญิงนับล้านทั่วโลกมีประสบการณ์ใช้ยาในการทำแท้งเองที่บ้านอย่างปลอดภัย และถือเป็นมาตรฐานการดูแลของประเทศที่ให้บริการยาในการทำแท้งที่ปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัย สิ่งสำคัญคือผู้หญิงจะต้องเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ   รู้ขั้นตอนการใช้ยาที่ถูกต้อง  รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหลังจากการใช้ยา  และอาการแบบไหนที่เป็นอาการแทรกซ้อนที่ต้องเฝ้าระหวัง    อาการที่เกิดจากการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาก็คล้าย ๆ กับอาการแท้งเองโดยธรรมชาติ   และมีความเสี่ยงน้อยมากเมื่อใช้ยาทำแท้งภายในอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์   โอกาสที่เกิดอาการแทรกซ้อนน้อย  เช่นเดียวกับการแท้งเองโดยธรรมชาติ  ถ้าเกิดขึ้นขอให้ ไปพบแพทย์หรือโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา