ยาทำแท้งใช้ได้ถึงเมื่อไหร่

  Share


ยาทำแท้งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์อ่อนๆ เป็นต้นไป ถ้าผู้หญิงไม่มีเมนส์และตรวจแล้วพบว่าตั้งครรภ์   ไม่มีงานวิจัยถึงประสิทธิภาพของการใช้ยาก่อนที่เมนส์ขาด ดังนั้นแนะนำให้ใช้หลังที่เมนส์ขาดแล้วเท่านั้น.  ยาสามารถใช้หลังจาก 9 สัปดาห์ได้ด้วยจนถึงไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่ใช้ สูตร และความเสี่ยงก็จะแตกต่างไปจากการใช้ยาในอายุครรภ์ 9 สัปดาห์ (click here for info). 1, 2