ข้อเสีย

  Share


จะต้องใช้ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ถ้าเราสอดใส่ หรือมีการสัมผัสกันระหว่างอวัยวะเพศของชายหญิงก่อนใส่ถุงยาง เรามีสิทธิท้องได้ เพราะอสุจิจะเล็ดรอดออกมาจากอวัยวะเพศชายก่อนที่เราจะใช้ถุงยาง ถุงยางสามารถแตกได้เมื่อถูกเล็บหรือเครื่องประดับ หรือฉีกขาดในขณะฉีกห่อ ถุงยางอาจจะแตกในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ได้ ถ้าเกิดการฉีกขาด รั่ว หรือ แตก ถุงยางจะไม่มีประสิทธิภาพ

  • ถุงยางผู้ชายมีหลายขนาด ถ้าใช้ผิดขนาด อาจจะหลุดออก หรือแตกในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น จะไม่สามารถป้องกันได้
  • เมื่อใช้ถุงยาง ผู้ชายจะต้องดึงอวัยวะออกก่อนจะหลั่งและก่อนที่อวัยวะจะอ่อนตัว จับถุงยางไว้ให้ดีในขณะที่ดึงอวัยวะออก
  • ผู้ชายที่ไม่แข็งตัวอาจจะใช้ถุงยางได้ยาก
  • จะใช้ถุงยางได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ผู้ชายบางคนไม่ยอมใช้ถุงยาง   บางคู่รู้สึกว่าถุงยางทำให้เพศสัมพันธ์มีความสนุกน้อยลงเพราะต้องหยุดมาใส่ถุงยาง
  • ถ้ามีเชื้อราและใช้ครีมทาอยู่ อาจจะทำให้ถุงยางผู้ชายลดประสิทธิภาพได้ ในกรณีนี้ ขอให้เลือกใช้ถุงยางโพลียูรีเทนแทน