Share


 • ถุงยางผู้ชายคืออะไร

  ถุงยางผู้ชายคือลูกโป่งทำจากยางพารา หรือ โพลียูริเทนบางๆที่สามารถสวมใส่ที่อวัยวะเพศชายเมื่อแข็งตัว ถุงยางขวางกั้นอสุจิไม่ให้เข้าไปสู่อวัยวะเพศหญิงได้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ถุงยางมีประสิทธิภาพ 98% ในการป้องกันการตั้งครรภ์ ถ้าใช้ถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์… Read more »

 • ถุงยางผู้ชายทำงานอย่างไร

  ถุงยางผู้ชายขวางกั้นไม่ให้อสุจิเข้าไปผสมกับไข่ ถ้าใช้อย่างถูกต้อง ถุงยางผู้ชายมีประสิทธิภาพ 98% ซึ่งหมายถึงผู้หญิง 2 ใน 100 คนอาจจะท้องได้ แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ยิ่งจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้น ถุงยางใช้ได้เพียงครั้งเดียว จะต้องใช้อันใหม่ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์… Read more »

 • วิธีใช้ถุงยางที่ถูกต้อง

  อวัยวะของเพศชายจะต้องไม่สัมผัสถูกอวัยวะเพศหญิงก่อนใส่ถุงยาง คือต้องสวมใส่ให้เรียบร้อยก่อนสอดใส่ เพราะอสุจิจะออกมาจากอวัยวะเพศชายตั้งแต่ก่อนการหลั่งด้วยซ้ำ ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น หรือ พบว่ามีอสุจิบางส่วนที่รั่วไหลออกมาสัมผัสกับอวัยวะเพศหญิงในระหว่างที่ใช้ถุงยาง ขอให้ใช้ยาคุมฉุกเฉิน (ลิงค์ไปยัง… Read more »

 • ถ้าถุงยางแตกระหว่างทาง ?

  ถ้าใช้อย่างถูกต้อง ถุงยางมักจะไม่แตก หรือหลุดออก ถ้าถุงยางแตกหรือหลุดออก การป้องกันจะหมดไป ดังนั้นผู้หญิงคงจะต้องพิจารณาใช้ยาคุมฉุกเฉิน และคิดเรื่องการไปตรวจโรค Read more »

 • ข้อดีของการใช้ถุงยาง

  ถุงยางผู้ชายมีประสิทธิภาพ 98% ในการป้องกันการตั้งครรภ์ ถ้าใช้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่พบอาการข้างเคียง นอกจากมีอาการแพ้ยางพารา หรือสารฆ่าอสุจิ (ในกรณีนี้ มีถุงยางแบบพิเศษที่สามารถเลือกใช้ได้) ถุงยางมีวางขายทั่วไป หาซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยา ถุงยางยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์… Read more »

 • ข้อเสีย

  จะต้องใช้ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ถ้าเราสอดใส่ หรือมีการสัมผัสกันระหว่างอวัยวะเพศของชายหญิงก่อนใส่ถุงยาง เรามีสิทธิท้องได้ เพราะอสุจิจะเล็ดรอดออกมาจากอวัยวะเพศชายก่อนที่เราจะใช้ถุงยาง ถุงยางสามารถแตกได้เมื่อถูกเล็บหรือเครื่องประดับ หรือฉีกขาดในขณะฉีกห่อ… Read more »