เราจะเริ่มใช้ยาคุมแบบแผงตอนไหนดีหลังจากใช้ยาคุมฉุกเฉิน

  Share


หลังจากใช้ยาคุมฉุกเฉินแล้ว เราสามารถเริ่มกินยาคุมแบบแผงได้ทันที แต่จะต้องใช้วิธีสำรองด้วยในช่วง 7 วันแรก (ถ้าผู้หญิงใช้ยาที่มี estradiol alerate/dienogest จะต้องใช้วิธีสำรองร่วมด้วยเป็นเวลา 9 วัน) อาจจะใช้ถุงยางเป็นวิธีสำรอง ถ้าไม่มีเมนส์ในระยะ 2-4 สัปดาห์หลังจากใช้ยาคุมฉุกเฉิน ควรตรวจการตั้งครรภ์