จะใช้ยาคุมแบบแผงเป็นยาคุมฉุกเฉินได้ไหม

  Share


ยาคุมแบบแผงบางชนิดไม่สามารถใช้เป็นยาคุมฉุกเฉินได้ ขอให้เข้าไปดูที่ลิงค์ (เพื่อดูรายชื่อของยาคุมกำเนิดทุกยี่ห้อทั่วโลก)ที่มีฮอร์โมนซึ่งมีการศึกษาและพบว่าปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้เป็นยาคุมฉุกเฉิน

มียาคุมแบบแผง 2 ชนิดที่ได้รับการวิจัยมาเป็นอย่างดีเรื่องการใช้เป็นยาคุมฉุกเฉิน แบบแรกคือ ยาคุมที่มีฮอร์โมน levonorgestrel ซึ่งเป็นรูปแบบของฮอร์โมนผู้หญิง โปรเจสเตอโรน ซึ่งมักจะถูกเรียกว่า ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยว เป็นยาที่มีโปรเจสตินเพียงอย่างเดียว หรือ มินิพิล ยาแบบที่สองคือ มี levonorgestrel และ ethinyl estradiol ซึ่งเป็นรูปแบบของฮอร์โมนผู้หญิง เอสโตรเจน ซึ่งมักจะถูกเรียกว่า ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม