ยาคุมฉุกเฉินปลอดภัยไหมคะ

  Share


ปลอดภัยค่ะ ผู้หญิงส่วนใหญ่สามารถใช้อย่างน้อยหนึ่งชนิดของยาในกลุ่มยาคุมฉุกเฉิน ไม่เคยมีรายงานว่ามีการเสียชีวิตเนื่องจากใช้ยาคุมฉุกเฉิน และผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นด้วยกันว่าความเสี่ยงของการใช้ยาคุมฉุกเฉินนั้นมีน้อยกว่าความสามารถของมันในการป้องกันการท้องไม่พร้อม

ผู้หญิงสามารถใช้ยาคุมฉุกเฉินได้ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการจะสั่งห้ามใช้ยาคุมกำเนิด (ส่วนใหญ่เพราะผู้หญิงเหล่านี้จะเสี่ยงต่อการมีโรคเส้นเลือดสมอง, โรคหัวใจ, หลอดเลือดอุดตัน หรือ ปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจต่างๆ) ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้เอสโตรเจนและโปรเจสติน ซึ่งมีอยู่ในยาคุมฉุกเฉิน ซึ่งใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นไม่มีความเสี่ยงมากเท่ากับเมื่อใช้ยาคุมกำเนิดเป็นประจำทุกวัน