ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉิน

  Share


บางคนเข้าใจผิด และสับสนระหว่างยาคุมฉุกเฉิน กับ ยาทำแท้ง ซึ่งยาทั้งสองตัวนี้แตกต่างกันอย่างมาก ยาคุมฉุกเฉินทำงานในด้านการป้องกันไม่ให้เกิดการท้อง ยาทำงานโดยการหน่วง หรือ ทำให้ไม่เกิดการตกไช่ แต่ไม่ทำให้เกิดการแท้ง  และในกรณีที่ผู้หญิงท้องแล้ว ยาคุมฉุกเฉินจะไม่ทำให้เกิดการแท้ง ถ้าน้องต้องการทำแท้ง น้องต้องใช้ยาสำหรับทำแท้งโดยตรง 

ไม่มีข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยาคุมฉุกเฉินแบบฮอร์โมนเดี่ยวที่มีโปรเจสตินเพียงอย่างเดียวมากกว่าหนึ่งครั้ง ยาคุมฉุกเฉินมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันทุกครั้งที่ใช้